Wychodzenie z kosza podnośnika koszowego na wysokości

Podnośniki koszowe podlegają przepisom dotyczącym pracy z podestami ruchomymi, ponieważ kosz osobowy jest tego typu podestem, w którym pracownik może wykonywać swoje zadania. Producenci podnośników koszowych i wszelkich podestów ruchomych informują w instrukcjach pracy z maszyną o tym, że wychodzenie i wchodzenie do kosza osobowego w stanie podniesionym jest zabronione. Istnieją jednak przypadki, w których wyjście z kosza jest często jedynym i najbezpieczniejszym rozwiązanie.

Firmy, które stosują podnośniki koszowe do prac budowlanych, montażowych i wszelkich innych prac realizowanych na wysokościach, w swoich instrukcjach BHP jasno i wyraźnie zabraniają pracy w wychyleniu poza obręb kosza. Jeżeli taka konieczność występuje, pracownik musi być wyposażony w odpowiedni sprzęt ochrony przed upadkiem z wysokości. Kosz osobowy ma zapewnić bezpieczeństwo pracownikowi, który wykonuje swoją pracę z poziomu kosza.

Większość producentów, którzy konstruują podnośniki koszowe i podesty ruchome, nie przewiduje w swoich rozwiązaniach konstrukcyjnych możliwości wychodzenia z kosza. Nie dopuszczają także wychodzenia po poręczach ochronnych, co dodatkowo zwiększa niebezpieczeństwo. Zwiększenie obciążenia z boku kosza może doprowadzić do momentu skrętnego i utraty stateczności podestu.

Urząd Dozoru Technicznego jasno określa, że podnośniki teleskopowe i wszelkie inne podesty ruchome należy wykorzystywać zgodnie z ich przeznaczeniem i zaleceniami dotyczącymi korzystania z maszyny. Jeśli producent uczula w dokumentacji technicznej, że wychodzenie z kosza osobowego jest zabronione to znaczy, że należy przyjąć to do wiadomości i stosować się do zaleceń.

Tak wygląda teoria, ale istnieje również wiele sytuacji, w których wyjście z podestu ruchomego czy kosza osobowego podnośnika koszowego jest jedynym lub najbezpieczniejszym rozwiązaniem. Takie sytuacje to m.in.:

– ewakuacja ludzi z balkonów w trakcie pożarów (podnośniki koszowe stosowane przez straż pożarną dostosowane są do pracy strażaków)

– wychodzenie na dach budynku w trakcie prac dekarskich

– ewakuacja pracownika, który uległ wypadkowi na wysokości

– ewakuacja operatora urządzenia na wysokości, który zasłabł, a podnośnik koszowy jest jedynym dostępnym sposobem dostania się do człowieka

Firmy, które oferują swoim klientom wynajem podnośników koszowych i podestów ruchomych doskonale wiedzą, że nie wolno bezpodstawnie wychodzić z kosza osobowego, gdy znajduje się on na wysokości. Wyjście z kosza jest ostatecznością. Każdy z pracowników realizujących usługi wysokościowe, pracując z podestem ruchomym ma świadomość, że musi go używać zgodnie z jego przeznaczeniem. Jedynie w pełni uzasadnione przypadki wyjścia z kosza są dopuszczalne i zrozumiałe.

podnośniki koszowe